Cykelställen är felplacerade

Vem är ansvarig för beslutet att placera ut cykelställ på ett så misslyckat sätt runt Stockholm?

På till exempel Nockeby torg har man placerat ut 12 bågar på en refug mitt på torget på ett mycket missprydande sätt.

Tidigare år har där stått en vacker blomsteruppsättning till glädje och prydnad för boende och besökare men nu upptas platsen av dessa fula och överdimensionerade cykelställ.

Behovet har inte märkts tidigare, varför det tycks vara en fix idé hos någon eller några tjänstemän på gatukontoret. Platsen är sällsynt illa vald precis mitt på torget mellan passerande biltrafik. Den förstör hela miljön vid torget!

Återställ snarast den blomsterdekoration som utgjorde ett vackert blickfång på torget!

Bertil Karlström, Nockeby torg