Cykla och gå lagligt

Folk borde läsa och lära av Sveriges rikes lag, trafikförordningen. Där står det att vid övergångsställe ska bilar lämna företräde för gående.

Men cyklister ska lämna företräde för bilarna.

Men om cyklisten stiger av och leder cykeln blir han gående och får företräde! Vidare borde gående läsa på om vilken sida han bör gå på.

Jag vet hur man går och cyklar