Cykla till höger

Svar på insändaren ”På vilken sida vill ni ha oss fotgängare?” den 11 juni:

Jag är själv både cyklist och fotgängare och har länge irriterat mig på både och. På Trafikverkets hemsida står det ”När du cyklar på en gågata är högsta hastighet gångfart och du har väjningsplikt mot gående”.

Jag mejlade dem och frågade om man ska cykla på höger eller vänster sida på gemensam gångbana och fick till svar: ”Om det inte finns markeringar ska cyklister hålla till höger och den som går där det är mest lämpligt. Sunt förnuft gäller men att gå till vänster bör väl i normalfallet vara lämpligast”.

Detta borde kanske alla få ta del av, framför allt dessa cyklister iklädda cykelbyxor som tror att de äger gångvägar och cykelbanor. Att använda ringklocka för att markera att man kommer cyklande är också ett bra sätt.

Det borde gå att samsas