Cykling förbjuden i parken

Det råder allmänt cykelförbud i Stockholms parker, oavsett om där finns skyltar eller inte. Tyvärr struntar de så omhuldade cyklisterna i detta och betraktar numera alla ytor som sina, parker, gångvägar och trottoarer. Ingenstans kan vi fotgängare känna oss riktigt trygga och säkra. Dags för de styrande att lägga några kronor även på miljön för de gående, den grupp som i dag är mest utsatt och minst skyddad.

Hundens husse