Cyklister måste inte hålla sig på banan

Svar på insändaren ”Cykelbanan är en påbjuden körbana” den 23 februari:

Signaturen ”Motorist i Täby” kan och bör upphöra med att irriteras och dessutom trafikfarligt visa sin ilska då cyklister färdas på vägar där alternativet cykelbana finns. Den blå skylten med en cykel på är visserligen av kategorin ”påbudsmärke” som därmed ska följas. Men för de påbudsmärken som visar ett slag av trafikanter (exemepelvis cykel) gäller påbudet att andra trafikantslag ej får passera skylten, inte att trafikantslaget i fråga måste färdas där. Förbudsskylt (gul med röd kant) förekommer för cykel – främst på motorleder och motorvägar.

Trafikant i Solna