Cyklisters plingande skapar ofta hönsgård

Svar på insändaren ”Se till att använda ringklockan!” den 3 september:

I de fall vederbörande inte hör plinget går det att passera snabbt, smidigt och säkert som tänkt. Däremot uppstår ofta livsfarlig hönsgård när den ”lättskrämde” tvingas upp ur dagdrömmen. Vakna, håll uppsikt, följ markeringar och respektera att vi har högertrafik sedan 1967 så ska det nog gå bra att samsas på Stockholms alltför dåliga gång- och cykelvägar.

Det funkar inte alltid som man tycker sig ”veta”