Min lokala hjälte

Däcka över vid centrum

Svar på insändaren ”Järnvägen är inget hälsoproblem” den 9 juli:

Jag vill förtydliga att jag inte föreslagit någon ologisk överdäckning av tågspåren genom hela Sollentuna som min ”vapenbärare Sancho Panza” skriver utan enbart stationsområdet vid Sollentuna centrum. Kanske var jag otydlig i mitt förra inlägg.

Vad gäller ohälsa av avgaser så trollas detta inte bort för att ett ”lock” läggs över E4:an. Avgaser leds då ut via ventilation och den som vet kan återkomma med information om det är så att det först alltid renats så endast ”liljekonvaljdoft” sprids över nejden. Genomför en omröstning och låt folk tycka till eller är det så att våra politiker alltid vet bäst om till exempel trafiklogistik och pendlares frustrationer?

Dångkischåtte