ANNONS

”Dagis” lämpligare ord än ”förskola”

Signaturen "Frustrerad förskollärare" berättar om situationen på förskolorna i Upplands-Bro kommun.
Signaturen "Frustrerad förskollärare" berättar om situationen på förskolorna i Upplands-Bro kommun.
”Jag känner mig mer och mer frustrerad och maktlös över situationen i våra förskolor, både som förskollärare och vårdnadshavare”, skriver insändarskribenten.
ANNONS

Jag har varit anställd som förskollärare i kommunens förskolor i över tio år samt varit medlem i Lärarförbundet sedan jag påbörjade mina 3,5-åriga studier på högskolan.

Jag känner mig mer och mer frustrerad och maktlös över situationen i våra förskolor, både som förskollärare och vårdnadshavare.

Mot bakgrund av den situation som råder ute på kommunens förskolor är benämningen förskola alternativt dagis, vårt minsta problem!

På grund av den stora resursbristen i förskolorna är det svårt att bedriva någon pedagogisk verksamhet. Enligt kommunens beslutade lokalarea (LOA) fylls förskolorna till brädden.

Politikerna har beräknat nyckeltal där varje förskolebarn ska ha tillgång till 10 kvadratmeter inomhus, här är ytor som förråd, storkök, korridorer och personalrum inräknade, ytor där barnen överhuvudtaget inte får vistas.

På grund av den stora resursbristen i förskolorna är det svårt att bedriva någon pedagogisk verksamhet

Insändarskribenten

Förskolorna i vår kommun övergår nu alltmer till att arbeta i så kallade ”team” vilket i mina ögon är rena trolleriet med siffror för att få det att se ut som att barngrupperna är mindre än vad de faktiskt är.

Med få antal pedagoger och stora barngrupper, är det nu så pass illa att kanske ”dagis” är ett mer passande namn? Det får vara slut på det här nu – det är dags att ni politiker slutar spara in på kommunens barn och pedagoger ute i våra förskolor!

Frustrerad 
förskollärare

ANNONS