Dags att bygga fler hyresrätter

Bostadsbristen har utvecklats till en katastrof. Situationen påminner om den på 60-talet, då väntetiden för en hyresrätt var mellan åtta och tio år. Då berodde det mycket på inflyttning från övriga delar av Sverige där många blev arbetslösa efter nedläggningar. Samma sak gäller i dag, men nu är bristen på hyresrätter ännu mer akut, efter mer än ett decennium med ombildningar och utförsäljningar.

I dag omvandlas allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter med ursäkten att ”då får vi in pengar och kan bygga hyresrätter”. Hur går den ekvationen ihop?

Den långa kön för att få en hyresrätt drabbar främst våra ungdomar. Bo kvar hemma och bilda familj är ingen bra kombination. Andrahandskontrakt är en dålig och tillfällig lösning som är både dyr och otrygg.

Visst byggs det i dag men mest bostadsrätter och mycket få hyresrätter vilket jag tycker är en konstig fördelning.

Ska det vara så att de som bygger får bestämma vilken typ av bostäder som de vill bygga? Jag tycker att det är dags att politikerna tar sitt ansvar och ser till att hälften av de lägenheter som byggs blir hyresrätter. Det behövs i dag.

Uffe, Solna