Dags att infria löftet om toa vid Karlaplan

Nya anläggningar sätts för närvarande upp runt om på Östermalm, bland annat som ersättning för nedlagda, eliminerade bekvämlighetsinrättningar. Kungen inviger vid Djurgårdsbron, en ny anläggning syns på Norrmalmstorg och Humlan får stans första designtoalett, som stadsdelsnämnden efter två år lyckats ena sig om (men som myndigheterna nog knappast vågar sätta upp vid Karlaplan).

Hundarna har ju kvar sina buskar och träd, men varför måste vi härma dem, när vi ska förrätta våra behov? När får vi äntligen en ersättning för ”Strindbergstoaletten” i Karlavägens allé strax väster om Karlaplan? Den fanns där redan på 1800-talet, men eliminerades och försvann plötsligt för snart tio år sedan – med löfte om en ersättande inrättning.

De ansvariga hänvisar oss emellertid nu till anläggningar flera kilometer bort. En enklare (mera modest än designtoaletten) bekvämlighetsinrättning, som är tillgänglig dygnet om är ett sedan länge absolut minimikrav både från lokala innevånare och tillresande.

Det skulle även, i likhet med miljoninvesteringen vid Djurgårdsbron, kunna ”bevara och återinrätta det kulturgeografiska landskapet” vid Karlaplan.

Flera behovsträngda genom Enrico Ponzio