”Dags att prata om hur det ser ut”

Svar på insändaren ”SD:s bild av ökad otrygghet är falsk” den 17 juni:

Sverigedemokraterna går framåt i hela landet och så även i Täby, vilket visade sig i EP-valet där SD i Täby fick 5,8 procent, nära fem gånger mer mot tidigare val.

Vi ser att Täbybor intresserar sig för vår politik. Man bildar sig en egen uppfattning och man låter sig inte styras av medias ofta missvisande och nedlåtande bild av SD och dess företrädare, vilket är positivt.

Thomas Helleday (FP), skriver att han inte känner igen sig i min verklighetsbeskrivning av samhället, på vår hemsida. Jag anser då att man ser det man vill se. Det är dags att börja prata om hur verkligheten egentligen ser ut, i stället för att försöka skönmåla den. Ideella föreningar och verksamheter i Täby gör ett fantastiskt och värdefullt arbete trots knappa resurser.

Likaså gäller för personalens arbetsinsats inom omsorgen. Jag förstår om Folkpartister känner en viss press och ökad konkurrens av andra partier, efter den kritik som under en längre tid framförts av kommuninvånarna mot styrande politiker i Täby. Kritik tenderar som bekant att öka när självkritiken uteblir. Man får inte glömma att politiker är förtroendevalda och till för kommuninvånarna och inte tvärtom.

Monica Tedestam Berglöw, kandiderar för

Sverigedemokraterna