Dags att rensa i ledningen

Kommundirektören tvingas avgå, efter att inte ha följt lagen om offentlig upphandling. Vem sätter man då som vikarie? Jo, Erik Nilsson, högsta chef för utbildningsförvaltningen som just gått 65 miljoner back! Finns det någon annan kommun än i Botkyrka där detta kan ske?

Nu ska det tas i med hårdhandskarna inom skolor och förskolor i kommunen, och eleverna blir lidande för att politiker och tjänstemän inte insett att det är andras pengar de handskas med. Inom utbildningsförvaltningen har det inte funnits någon ekonomisk styrning värd namnet, och det skulle inte förvåna om det ser liknande ut på andra förvaltningar. När nu något måste göras drabbas som sagt elever, och främst de elever som redan har det svårt eftersom resurser som exempelvis fler specialpedagoger och annan stödverksamhet nu inte genomförs.

Det kanske är dags att tänka på att det snart är val igen, och att det behövs ny styrning av kommunen.

R Karlsson