Dags att styra upp lokala tv-kanalen

Svar på insändaren ”Trist lokal-tv kan bli bättre” den 30 juli 2013:

Håller till fullo med ”Muffy” från Mitt i Järfälla den 30 juli. Det är dags att styra upp lokaltv:n. Bilden är rätt sunkig och jag vet inte om det beror på kamerorna, videokodningen eller hur den sänds lokalt.

Detta är dock ett mindre problem. Det behövs mer reportage och program som riktar sig till en yngre målgrupp. Om ingen kan till 100 procent kanske man kan låta flera gäng på exempelvis på två–tre personer producera något någon gång i månaden?

Om någon boende i Järfälla känner sig manad får man göra något reportage, musikvideo eller dokumentär bara man blivit introducerad för villkoren

Music man