Dags att ta bort hindren i samhället

Vi håller på med ett skolprojekt som fokuserar på förändringar i samhället. När vi sökte efter information upptäckte vi att samhället är sämre handikappanpassat än vi trodde. Till exempel har väldigt få hotell handikapp-anpassade rum, de flesta ramper saknar handtag och onödiga trösklar finns överallt. Detta kan göra det svårt för personer med handikapp att leva ett vanligt liv. Enkla förändringar kan göra det lättare för folk med handikapp att leva livet utanför hemmet. Varför har ingen gjort något åt det?

Två tjejer