Dags att ta bort hindren

Vi håller på med ett skolprojekt som fokuserar på förändringar i samhället. När vi sökte efter information upptäckte vi att samhället är sämre handikappanpassat än vi trodde. Till exempel har väldigt få hotell handikapp-anpassade rum, de flesta ramper saknar handtag och onödiga trösklar finns överallt. Detta kan göra det svårt för personer med något handikapp att leva ett vanligt liv.

Vi försöker få fram att det är enkla förändringar som kan göra det lättare för folk med handikapp att leva livet utanför hemmet. Varför har ingen gjort något åt det?

Två tjejer