Dags att ta IK Frej Täbys arenabehov på allvar

Lördagen den 18 augusti segrade IK Frej mot exallsvenska Trelleborgs FF i Svenska cupen. Det råder knappast någon tvekan längre att Frej håller på att etablera sig i fotbollens finrum. Den relativt unga klubben har tagit steget från att vara en kvartersklubb till att bli en av Stockholms bästa fotbollsklubbar. Med små resurser och en handfull entusiaster som lagt ner massor av ideellt arbete har klubben tagit steget.

Men hur ser möjligheterna ut för klubben att möta framtidens utmaningar på den nuvarande arenan? Arenan är, förutom konstgräset, kraftigt nedsliten och håller knappt den standard som krävs för att få spela på den nivå som Frej befinner sig på. Jag tycker det är hög tid att vi ser över möjligheterna att Vikingavallen/Täby IP rustas upp och blir en fullstor och representativ arena.

Täby kommun har en ambition att bli ett regionalt centrum. Stort som en mellanstor svensk stad. Jag tycker det är rimligt att vi också har en representativ fotbollsarena. Det är inte bara Frejs framgångar som gör att jag tycker att Vikingavallen passar bäst för en sådan satsning. De senaste åren har mycket tid och kraft lagts på att planera och bygga ut kommunens centrala delar. De övriga kommundelarna har kommit på undantag. Det är inte rimligt. Övriga kommundelar måste få ta del av kommunens expansion. Det talar för Vikingavallen.

I den plan för 2013 som kommunen har antagit för kultur- och fritidsnämnden står att Vikingavallen/Täby IP ska utvecklas i samråd med de klubbar som bedriver sin verksamhet på arenan.Som en del av alliansen tänker jag i höst ta initiativ till att det samrådet kommer i gång. Jag hoppas att Täby kommun och IK Frej tillsammans med lokalt näringsliv kan utveckla Vikingavallen/Täby IP till att bli en representativ arena där det både kan bedrivas elitfotboll och en bred ungdomsidrott.