Dålig ekonomi drabbar kulturen

Nacka är en rik kommun med misskött ekonomi. De senaste åren har pengarna sipprat mellan fingrarna – kontrollen har varit svag. 2012 års revision godkändes med tvekan. Detta drabbar flera kulturella satsningar:

Musikpaviljongen i Orminge byggs inte. Statliga bidrag till denna fryser inne.

Bibliotekens behövliga anslag till media är snart nere på noll. Vi är redan i bristläge. Kulturhusen är underfinansierade. Personalen går på knäna. Bidragen till det fria kulturlivet är bara en tredjedel av behoven. Många behövliga projekt får läggas ner.

Från moderat håll talas om fler volontärer. Detta bygger på frivillighet. Låt inte eldsjälarna brinna upp! Kulturen betyder något för alla. Med underfinansiering – höga avgifter (som över 1 000 kronor i musikskolan) hålls många ute från det gemensamma.

Låt Nacka fortsätta vara den uppskattade kulturkommun som den är känd för. Nu skriver Mats Gerdau på lån på 200 miljoner – snart är Nackas skuld över 2 miljarder. Pengar till broar och andra kommunikationer.

Kultursatsningar lönar sig. Kultur är flera uttrycksmöjligheter, vidgad demokrati, estetisk utveckling och faktiskt nya inkomstkällor. Kultur är samhällsbärande. För Vänsterpartiet Nacka:

Lars Örback,

ersättare Kulturnämnden