Dålig information om p-platserna

Svar på insändaren ”Nu blir det enklare att parkera vid sjukhuset” den 12 februari:

Jag upplevde i dag ingen förenkling av parkeringen. Det visade sig att besökare inte längre kan stå i parkeringshuset. Tyvärr fanns ingen skyltning om att p-huset hade blivit enbart personalparkering. Dessutom finns det inte tillräckligt med parkeringsautomater på området, vissa tar fortfarande inte kort.

Om Locum vill förbättra kommunikationen om vad som händer vid sjukhusområdet så kan de inte bara tala om förbättringar i framtiden. Vi besökare vill ha tydlig information om vad som gäller i dag, inte det som händer 2014. Att parkeringssituationen inte är optimal under en ombyggnad har alla förståelse för om vi får information om tillfälliga lösningar OCH förändringar.Irriterad patient