Dålig information om parkeringsregler

Jag vill lyfta fram en företeelse, i sig kanske en struntsak, men viktig eftersom denna kan ses som en indikator på hur kommunen ser på sina invånare. Det handlar om infartsparkering.

Vid någon för mig okänd tidpunkt har tydligen kommunen bestämt sig för att tidsbegränsa utfärdade parkeringstillstånd till ett märkligt datum – den 12 december 2012. Man har därefter bestämt sig för att se mellan fingrarna en kortare tid men nu låter man parkeringsbolaget slå till och tjäna pengar genom att bötfälla de som inte nåtts av uppmaningen att ansöka om nytt tillstånd.

Detta säger man sig ha kommunicerat via en annons i lokaltidningen. Man kan samtidigt notera att på kommunens hemsida med information om dessa tillstånd står inte ett ord om förnyelse och p-böter.

Ett civiliserat beteende gentemot kommuninvånare borde enligt min mening vara att: A: Skriftligt informera varje innehavare om behov av förnyelse. B: Instruera p-bolaget om att sätta en påminnelselapp som första steg.

Om nu någon över huvud taget bryr sig från kommunens sida blir säkert svaret att det kostar för mycket att skicka brev. Då kan jag genmäla att det kostar innehavaren 300 kronor i ”porto” att inte ha blivit påmind.

Förutom att jag alltid irriteras av p-böter reagerar jag surt på denna situation eftersom jag tycker att kommunen borde hålla sig för god att inta en liknande attityd till sina invånare som man ser tillämpas av bluff-fakturabolag, mobilteleoperatörer och liknande.

Sten Lindgren