Dålig placering både för barnen och ängen

När Duvboskolan byggs om ska undervisningen flyttas till Rissne ängar. Dagens skribenter har olika syn.Arkivfoto: Stefan Källstigen  Råttorna kommer åt fågelmaten.läsarbild
När Duvboskolan byggs om ska undervisningen flyttas till Rissne ängar. Dagens skribenter har olika syn.Arkivfoto: Stefan Källstigen Råttorna kommer åt fågelmaten.läsarbild

Planerna med baracker på Rissne ängar är resultatet av att Social­demokraterna nonchalerat den platsbrist för elever i Sundbyberg som vi länge förutspått. Oförmåga att planera för fram­tiden ger många barnfamiljer betydande bekymmer under lång tid. Det resulterar också i en kraftig utbyggnad av Duvbo­skolan där de nuvarande eleverna tvingas flytta till tillfälliga baracker på Rissne ängar. Att styret tidigare inte försökt se långsiktigt är för oss en gåta, speciellt då man ­sedan år 1999 haft en ”tillfällig” paviljonglösning på Duvbo­skolans skolgård.

Vi i Folkpartiet motsätter oss de planer som nu finns då vi har gett förslag på helhetslösningar, som till exempel en ny mellan- och högstadieskola på Duvmossen som nu möjligen ter sig än mer rimlig. Flera gånger har vi också påpekat att bättre framförhållning är nödvändig innan vi hamnar i detta läge som nu kräver akuta lösningar. Vi tycker inte att baracker är en bra lösning vare sig för eleverna eller för det grön­stråk som Rissne ängar är en del av.

Rissne ängar är ett mycket uppskattat rekreations- och grönområde som bland annat används av de boende i de intilliggande områdena. Att asfaltera en del av området motverkar direkt det mål som staden har som syftar till att binda samman och tydliggöra det grönstråk som löper mellan Rissne ängar, Lötsjön och Råstasjön i Solna.

Situationen som nu uppstått att ändra detaljplanen för att kunna genomföra en utbyggnad av Duvboskolan löser visserligen bristen av en del utbildningsplatser, men skapar samtidigt flera andra problem som varken gynnar eleverna, området eller dess karaktär.

Att det blir mindre yta för lek och fritid på skolgården, ökad trafik på grund av fler elever och nybyggnation som inte tar hänsyn till områdets karaktär ser vi inte som några positiva effekter.

Vi i Folkpartiet liberalerna anser att dessa problem är så allvarliga att vi inte ställer oss bakom de pågående planerna.

Johan Storåkers (FP)

gruppledare, oppositionsråd

Anna-Lena Hammarin (FP)

vice gruppledare

Vi tycker inte att baracker är en bra lösning vare sig för eleverna eller för det grön­stråk som Rissne ängar är en del av.