Min lokala hjälte

Dålig skyltning är inte den enda förklaringen

Kommentar till artikeln ”Utan skyltningen sviker kunderna” den 29 januari:

Enebyberg har utvecklats på många sätt under de senaste åren. Ett trivsamt torg med bostäder och handel har vuxit fram med bättre serviceutbud och hög estetisk kvalitet. Enebyängens handelsplats är ytterligare exempel på exploatering med fokus på service till invånarna. För det området har det tyvärr inte varit helt bekymmersfritt. Två butiker har fått stänga sina verksam­heter efter en kort tids närvaro och kundbasen är låg för en del andra butiker. Ett gyllene undantag är vår nya matbutik Coop Extra.

I artikeln i Mitt i Danderyd uppgavs bland annat bristande skyltning som en orsak till varför vissa butiker inte har gått så bra som man hoppades på. Detta kan förstås vara en delförklaring men är säkert långt ifrån hela sanningen. Inredningsbranschen tillhör de mest konkurrensutsatta i Sverige. Det är svårt att få lönsamhet efter så kort tid, speciellt med tanke på den stora yta som Bernhardssons Möbler hade. För att lyckas krävs det mer uthållighet och en mer långsiktig satsning, vilket uppenbarligen saknades. Bernhardssons har för övrigt lagt ner några andra av sina butiker runt Mälardalen.

För att lyckas i den hårda konkurrensen är det dessutom mycket viktigt att kunna erbjuda en hög grad av service och kvalitet. Det är också viktigt att områdets ägare ständigt arbetar för att förbättra handelsplatsen och hålla rent och snyggt för att kunderna ska känna sig välkomna.

Som tur är kommer nya satsningar i Enebyängen. Plantagen kommer enligt egna uppgifter att öppna en ny stor affär runt påsken. Förhoppningen är att detta ska öka trafikflödet genom hela handelsplatsen med en positiv ­effekt även på övrig verksamhet. En inredningsbutik har nyligen tillkommit och ägaren till handelsområdet har dessutom nya planer på gång för de tomma lokalerna.

Vår uppgift som politiker är att skapa nödvändiga förutsättningar för företagen att lyckas. Som en del i det arbetet välkomnar vi därför en mer effektiv skyltning som samtidigt uppfyller de höga estetiska krav som vi har i kommunen.

Artimis Ala Naziri (M)

ledamot kommunfullmäktige

Ulla Hurtig Nielsen (M)

vice ordförande ­byggnadsnämnden

Nya butiker är på väg till Enebyängens tomma lokaler, skriver två kommunpolitiker.arkivbild