Dåliga affärer ska döljas av ännu sämre

Tidigare i somras drev den styrande alliansen igenom att Upplands Väsby kommun säljer tre fastigheter, Hedvigsgården, Södervikskolan och Eds förskola, till fastighetsbolaget Hemsö. För att sedan hyra tillbaka dem till en kostnad som är nästan ­dubbelt så hög som kommunens egen kostnad om vi behållit dem i egen regi. Från oppositionen reserverade vi oss mot denna obegripliga affär som kommer att kosta kommunen 4 miljoner kronor mer per år i tjugo år framåt.

När kommunen nu presenterar sin ekonomiska delårsrapport börjar vi förstå ett motiv till affären. Den gav på papperet en realisationsvinst på 60 miljoner kronor. Den vill man nu kvitta mot förluster på vidlyftiga exploateringskostnader och andra dåliga affärer på totalt 62 miljoner kronor.

Hit hör bland annat kostnader för dyrbara utländska arkitekter och konsulter och PR-verksamhet för Väsby sjöstad och stationsområdet samt för flera andra områden. Det ingår även en förlust på det underjordiska parkerings­garaget vid Messingen.

Att planeringsförutsättningar kan ändras så att man ibland tvingas skriva ner värdet på gjorda investeringar är förmodligen ofrånkomligt. Men att det verkar ske i så stor skala för många projekt är inte acceptabelt. Det vittnar om dålig kostnadskontroll och en kultur där pengar rullar iväg på bland annat olika spektakulära skrytprojekt och PR-aktiviteter.

Men även om kommunen i bokslutet tvingas redovisa dåliga affärer som drar ner resultatet till nära noll är det, enligt vår ­mening, bättre att göra det öppet än att försöka dölja det med en ännu sämre affär. Realisationsvinsten av försäljningen till Hemsö är bara en siffra på papperet som inte är någon verklig vinst så länge vi fortfarande måste behålla fastigheterna och tvingas hyra tillbaka dem för dubbla kostnaden.

Försöket att ”hyfsa” årets resultaträkning i kommunen kommer därmed att kosta Upplands Väsbys skattebetalare 80 miljoner kronor totalt under de närmaste tjugo åren. Det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik.

Björn Lundin (S)

Lennart Olsen (MP)

ledamöter i ­kommunfullmäktige

Eds skola är en av dem som ingår i affären.läsarbild

Politiker såväl som medarbetare ställs dagligen inför svåra etiska ställningstaganden.