Dåligt underhåll kräver ny bro

Decennier av försummat underhåll och bristande tillsyn av den gamla Lidingöbron har lett till att vi med kort varsel tvingats ta ställning till en ny bro för Lidingöbanan. För detta har den nuvarande kommunledningen och dess företrädare det fulla ansvaret. Vi vill omgående installera sensorer som varnar för eventuella svagheter i den gamla bron, ett så kallat ”early warning-system”, detta för att garantera brons stabilitet. Vi vill även att staden omgående beslutar om att sätta en hastighetsgräns på bron för Lidingöbanans tåg för att undvika onödig belastning på brons konstruktion.

När det gäller renoveringen av den nuvarande järnvägsbron vill vi få en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerheten skall kunna garanteras under de kommande 8–10 åren. De 30 miljoner kronor som avsatts för dessa nödvändiga åtgärder bedömer vi vara i underkant.

För att säkerställa lösningar och kalkylunderlag för den nya bron anser vi att staden bör anlita en oberoende expert som levererar en så kallad ”second opinion”. Detta då vi står inför ett mycket stort åtagande som berör Lidingöbornas ekonomi på ett mycket påtagligt sätt.

Centerpartiet står, efter noggrant övervägande, bakom beslutet att bygga en ny bro. Sedan kommer nästa viktiga beslut, själva utformningen av en ny bro. Det är en annan diskussion men minst lika viktig som detta principbeslut om en ny bro.