Damma av projektet Förbifart Tungelsta

Dra inte en ny stor väg genom Tungelsta från Hammarbergsbron utan fortsätt bebyggandet från Solsätersvägen till Skolvägen så bebyggelsen blir en helhet, där närhet till buss och väg redan finns. Dra en väg från Hammarbergsbron till motorvägen så biltrafiken kan gå direkt dit från Tungelsta vilket skulle underlätta trafikgenomströmningen i Västerhaninge. Det finns en lösning så inte onödig biltrafik tvingas in i Tungelsta: Förbifart! För cirka 30 år sedan inbjöd kommunen till diskussionsafton i Fredrika Bremer-skolan (mycket välbesökt) om framtida vägar i Västerhaninge och Tungelsta. MHF Motorklubb visade upp sitt projekt; ”Förbifart Tungelsta”. Projektet var och är hållbart för framtidens Tungelsta.

Projektets innehåll: Bygg en rondell i ”Håga-svackan” 75 meter norr om Mulstavägen. Ny förbifart upp genom dalgången skyltas Södertälje-Sorunda kyrka. Tungelstavägen skyltas infart Tungelsta norra och vägen till vänster skyltas Mulstavägen+Lidakyrkan. Förbifarten dras vidare ovanför Tunatorpsvägen med väg ned till den. Vidare i en svag båge ovanför Tornbergavägen med anslutning dit. Sedan ner i Mariedals dalgång, rakt ner i krysset Södertälje-Sorunda. I rondellen där skyltas höger till Södertälje, rakt fram Sorunda kyrka, till vänster infart Tungelsta västra. Väg från den nya bron vid Mulstavägen dras genom industriområdet till rondellen vid Håga-svackan. Ett projekt som står sig långt in i framtidens samhälle, Politiker, var varsam om Tungelsta. Bygg förbifarten – ta fram det 30 år gamla förslaget.