Därför är det viktigt att rädda Nytorps gärde

Svar på insändaren ”Bygg bostäder på Nytorps gärde” den 17 mars:

Jag bor cirka en kilometer från gärdet, liksom många andra, som vill ha Nytorps gärde kvar. Vi håller med ”Anders” om att det behöver byggas fler bostäder, förskolor etcetera. Sedan år 2000 har också långt över 1 000 nya bostäder byggts i Kärrtorp (gärdet ingår i Kärrtorp), Dalen, Blåsut, Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Det finns också mer lämplig mark för nya bostäder som förbisetts i det nu aktuella programförslaget för Hammarbyhöjden Björkhagen.

I gällande Regional Utvecklingsplan för Sockholmsregionen (RUFS 2010) står bland annat att ”Tätortsnära grönområden och övriga natur- och kulturmiljöer ska i största möjliga utsträckning bevaras samt utvecklas för att bidra till regionens goda miljövärden och invånarnas hälsa”. RUFS ambition är att ”Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion”.

Vi som vill ha kvar gärdet håller med! Ju fler som bor här, desto viktigare blir det att ha kvar Nytorps gärde i oförstört skick.

Till detta kommer att Nytorps gärde består av gammal sjöbotten där såväl byggnader som nya vägar och gator måste pålas. Flera befintliga, både nya och gamla hus i kanten av gärdet, har mer eller mindre allvarliga skador på grund av sättningar och sprickor. Om man har ambitionen att nya byggnader ska få en rimlig livslängd, blir det inga billiga bostäder. Höga markprisnivåer i närförort förvärrar problemet ytterligare.

”Anders” påstår också att eftersom gärdet ligger i direkt anslutning till Nackareservatet är det onödigt att ha kvar Nytorps gärde. Många som i dag uppskattar gärdet har svårt att nyttja Nackareservatet eftersom de drar barnvagn, använder rullator, rullstol eller kryckor.

Andra uppskattar att gärdet är stort, med öppen rymd och erbjuder plats för en mångfald aktiviteter. ”Anders” själv kanske kan komma att tillhöra någon av dessa kategorier i framtiden.

Vi trivs bäst i öppna landskap. Skydda Nytorps gärde!

Matts Nordlund

Det finns lämpligare mark att bygga på än Nytorps Gärde, menar ­insändarskribenten.arkivbild

Ju fler som bor här, desto viktigare blir det att ha kvar Nytorps gärde i oförstört skick.