”Därför höjer vi avgifterna för gravskötseln”

Österhaninge kyrka.
Österhaninge kyrka.
Haninges kyrkogårdschef Leena Poutiainen menar att den tidigare avgiften för gravskötseln inte täcker arbetstiden.

Svar till Åke Anderssons insändare om gravskötselavgifter

Jag har förståelse för att du undrar över höjningen av gravskötselavgiften.

I brev till samtliga innehavare har vi förklarat varför.

Vi konstaterade att varje grav ägnas mer tid än vad som täckts av tidigare avgift

Ifjol undersökte vi hur stor tidsåtgången är, per grav och år.

Vi konstaterade då att varje grav ägnas mer tid än vad som täckts av tidigare avgift.

Gravskötsel har inget att göra med begravnings- eller medlemsavgift

I skötselavtalet ingår att hålla graven i vårdat och värdigt skick efter miljövänliga riktlinjer, hela säsongen.

Skötseltid per grav är cirka 3 timmar per år till ett timpris på 400 kr.

Såklart vill vi ha vackert på våra anhörigas gravplatser, men gravskötsel är frivillig och har inget att göra med begravnings- eller medlemsavgift.

Det är även möjligt att så en gräsyta som kan prydas med snittblommor och gravljus.

Du får gärna höra av dig till mig om fler frågor angående kyrkogårdsförvaltningen.

Leena Poutiainen, kyrkogårdschef