Därför bör vi äta insekter

Många i världen lider av svår matbrist. Om alla i världen skulle äta som vi gör här i Norden skulle det krävas ytterligare två planeter för den biologiska mångfaldens – och vår – överlevnad.

En utökad insektsindustri skulle kunna motverka svälten. Dessutom är uppfödningen och produktionen av ätbara insekter både billigare och bättre för miljö än den av kött och fisk. Insekterna kräver varken stora mängder vatten, dyrt foder eller mycket plats och släpper inte ut mycket koldioxid.

Insekter som gräshoppor innehåller mycket protein, termiter är rika på järn och det finns en hel del kalcium i syrsor.

I sydasiatiska länder som Thailand och Kambodja är insekter redan en självklar del av kosten. Varför inte här?Jag tycker att vi ska acceptera insekter som ett livsmedel och utöka insektsindustrin.

Engagerad myrslok