Därför fungerar förslaget

Svar på insändaren ”Hur går den kalkylen ihop” den 15 januari:

Tack för din synpunkt och ditt intresse. Jag ska kort försöka förklara varför det är en bra ­affär för kommunen att anställa arbetslösa. Arbetsmarknadspolitiken är regeringens ansvar men kommunen får ta kostnaderna när regeringen misslyckas. Vi föreslår att man anställer arbetslösa på socialbidrag under ett år med avtalsenlig lön. Det är en merkostnad för kommunen år ett.

Erfarenheter visar dock att mer än hälften kommer att gå vidare till annat jobb under året, men de som inte gör det är berättigade till A-kassa. Därmed minskar kostnaderna för socialbidrag avsevärt år två och framöver. Redan år tre är det ekonomiskt en vinst för kommunen.

Och då har vi inte ens diskuterat värdet för den enskilde som får ett jobb eller värdet på den ­extra service kommunen kan utföra genom sina Järfällavärdar.

Claes Thunblad (S)

oppositionsråd Järfälla