”Därför är det dags att höja kommunalskatten i Haninge”

William Friström (V) och Haninges kommunhus.
William Friström (V) och Haninges kommunhus.
William Friström från Vänsterpartiet i Haninge anser att det är dags att sluta skära ned på kultur- och fritidssektorn och på äldreomsorgen i Haninge.
"Kommunledningen har trots nedskärningar lyckats bibehålla resurser för sina höga löner", skriver han.

Vi i Vänsterpartiet Haninge är mer än bara missnöjda med de senaste årens politik.

Kommunen har kontinuerligt skurit ner på verksamhet efter verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen gav inte ens några förslag om förbättring vid deras senaste rapport, då de vet att det inte kommer att läggas resurser för att utveckla kommunens arbete.

Det är en uppgivenhet vi i Vänsterpartiet ser allvarligt på.

Med vår budget skulle alla verksamheter kunna bli bättre och billigare för våra invånare med en skattehöjning på 73 öre

William Friström (V), ledamot i Haninges kommunfullmäktige

Haninge har relativt låg kommunalskatt (19,68 procent går till kommunen och det vi kommunpolitiker råder över). Enligt SKL behöver 
i alla fall var tredje kommun höja skatten för att behålla samma kvalitet som i dag. Haninge har dessutom nyligen sänkt skatten två gånger (först 2010 och sedan 2015).

Med allt detta i bakhuvudet ser vi en nödvändighet att höja den. Med vår budget skulle alla verksamheter kunna bli bättre och billigare för våra invånare med en skattehöjning på 73 öre.

Nu skärs det i stället ner igen för att kortsiktigt hålla nere skatten en stund till.

När vi lade fram vår budget blev vi anklagade av M för att vara oansvariga.

Det här är en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster och vår syn på ansvar.

Kommunledningen har trots nedskärningar lyckats ta ansvar i att bibehålla resurser för sina höga löner (kommunalrådslönen i Haninge är högre än på riksdagsnivå).

Det är klart högertänk.

Vi anser att ansvar ska tas gemensamt för att utveckla, inte avveckla, välfärden

William Friström (V), ledamot i Haninges kommunfullmäktige

För att inte tala om underfinansieringen av äldreomsorgen som frambringar underbemanning. Detta sker på grund av borttaget statligt stöd och den låga skattenivån. Detta visar på en brist av ansvar samt vad de prioriterar.

Medan ledningen vill dra ner på kultur- och fritidslivet och exempelvis riva Jordbro kulturhus, vill vi 
i stället satsa mer, med bland annat ett allaktivitetshus i Brandbergen.

Det ledningen nu gör med sin budget är att oeftertänksamt och kortsiktigt leka runt med människors liv. Vi anser att ansvar ska tas gemensamt för att utveckla, inte avveckla, välfärden.

William Friström (V)
Ledamot i kommunfullmäktige