ANNONS

De borgerliga visar prov på maktfullkomlighet

ANNONS

Österåkers borgerliga majoritet med Moderaterna i spetsen visar upp en häpnadsväckande arrogans mot de partier som är i minoritet (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Roslagspartiet). Här är några exempel:

I Österåkers kommuns tidning ”Tidningen Österåker” får ingen från oppositionen uttala sig, trots att tidningen betalas av samtliga skattebetalare i Österåker oavsett vilket parti de röstar på.

De flesta förslag – stora som små – som kommer från oppositionen avslås. Ett exempel är ett förslag på att byta ut kvicksilverlamporna i kommunens belysning av vägar, gångvägar etcetera. Enligt energimyndighetens beräkningar är återbetalningstiden 3,5 år och livslängden på de nya lamporna dubbelt så lång som de gamla. Utöver miljövinster är det alltså även en ekonomisk vinst – avslag från den borgerliga majoriteten. Ett annat förslag som den borgerliga majoriteten avslog var förbättringar för barn som lever i fattigdom.

Förslag från oppositionen avslås för att sedan åter igen dyka upp som ett förslag från den borgerliga majoriteten.

Listan kan göras lång, men några exempel är rätten för äkta makar att bo tillsammans även om den ena partnern behöver särskilt boende, vårt förslag att alla skolor ska kompenseras för ökningen av lärarlönerna så att inte löneökningarna ska ”betalas” av ytterligare neddragningar/kvalitetsförsämringar. Oppositionens förslag, att även förskolor skulle kompenseras avslogs helt. Det känns helt meningslöst att som politiker i opposition lägga ner ett seriöst arbete för att presentera förslag som är bra för kommunens invånare när man redan från början vet att förslaget med stor sannolikhet inte kommer att få en seriös behandling och att förslaget rutinmässigt kommer att avslås.