De farliga transporterna kommer aldrig försvinna

Svar på insändaren ”Stäng hamnen för farligt gods” den 12 februari.

Signaturen ”Hundens husse” vill få bort de farliga transporterna från Värtahamnen och Loudden. ”Hur svårt kan det vara?”, frågar han sig. Svaret är dessvärre: omöjligt. Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening har under många år arbetat för just det ”Hundens husse” efterfrågar. Tyvärr har det visat sig att samtliga politiska partier, liksom även hamnledningen, stöder den nuvarande ordningen.

Miljööverdomstolen favoriserar exploatörerna och vägrar ta till sig fakta. Högsta Domstolen vill inte befatta sig med saken. Det mesta pekar dessutom mot att Louddens oljehamn blir kvar – med tillstånd till tre gånger större omsättning än idag. Detta är nämligen vad Alliansen, hamnledningen, Länsstyrelsen och Regionplanekontoret gemensamt önskar.

Medborgarnas åsikter efterfrågas som vanligt inte. ”Hundens husse” bör därför förvänta sig ännu många fler farliga transporter – inklusive LNG (flytande fossilgas)– längs bland annat Valhallavägen. Våra folkvalda prioriterar nämligen oljebolagens och rederiernas vinster framför medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Claes Trygger, v ordf ­Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DLV)