De fattiga eleverna får inget busskort

Svar på insändare med rubriken ”Busskort till elever inget att prioritera” av Johan Svensk (MP) den 8 oktober som i sin tur var svar på min insändare ”Orimligt att gå om skolvägen är lång” den 17 september:

Jag blir djupt oroad över skolans framtid i Haninge när det visar sig att Johan Svensk (MP), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, inte kan läsa. Tyckte jag att alla gymnasieelever skulle ha gratis busskort? Nej inte alls.

Om Johan hade läst ordentligt så hade han sluppit att studsa och i stället sett att jag tycker det är orimligt att elever som bor i exempelvis Jordbro eller Vendelsö ska gå till skolan i Handen. Det är där klassfrågan kommer in, vissa barn och ungdomar i vår kommun har föräldrar som inte har råd att köpa busskort åt dem.

Jag skrev även att det var ungdomar i Jordbro som tog upp frågan om stressen och oron de kände över att behöva ”planka” på bussen. Dessa ungdomar upplever alltså att det är ett stort problem att inte ha busskort och att det är något som spelar roll för om de ska fullfölja sina studier.

En politiker som då med en viftning avfärdar ungdomarnas egna upplevelser av sin livssituation är inget annat än arrogant. Och att du Johan visar upp en sådan okunskap om vissa gymnasieungdomars livssituation det är rent beklämmande.

Så Johan, gratis busskort till alla gymnasieelever finns inte i min värld heller men gratis buss-kort till elever som har lång skolväg det finns i min värld och jag vidhåller att gå i gymnasiet har blivit en klassfråga, och det Johan Svensk verkar inte bara vara min personliga åsikt.

Pia Steen