De funktionsnedsatta kommer att drabbas

Insändarskribenten hoppas att omsorgsstyrelsen noga överväger vilka konsekven­ser deras beslut kan få för en mycket ömtålig grupp.
Insändarskribenten hoppas att omsorgsstyrelsen noga överväger vilka konsekven­ser deras beslut kan få för en mycket ömtålig grupp.

Enligt en notis i Mitt i Sollentuna avser Attendo att utmana kommunen i fråga om driften av tre boenden som för närvarande drivs av kommunens bolag Solom. Det gäller tre boenden för såväl fysiskt som mentalt handikappade personer. Detta är något Attendo har rätt till, enligt omsorgsnämndens ordförande, och kommunen kommer att vara tvungen att göra en vanlig upphandling där alla intresserade får delta.

Vi har en utvecklingsstörd dotter som bor på ett av de aktuella boendena. Hon har sitt hem där och bor i en egen lägenhet med stöd och service från personal på en central lägenhet strax intill, som hjälper henne och övriga boende i egna lägenheter med matlagning, städning, personlig omsorg, hygien med mera.

Det är sannolikt en av de bäst fungerande av alla kommunala verksamheter. Det finns utifrån värdering av verksamheten inte några som helst motiv att göra genomgripande förändringar av ledningen eller personalen i verksamheten.

Det enda möjliga motivet är ­ekonomiskt och det är högst ­osannolikt att en ny ledning skulle kunna överta verksamheten utan att göra väsentliga förändringar.

Man bör komma ihåg att det handlar om de berörda människornas hem och att personalen och övriga boende i stor utsträckning ersätter eller har funktionen av de boendes egen familj.

Vi är alla beroende av kommunal verksamhet i olika former, men det torde inte vara många som i så hög grad är beroende av att den fungerar mer än väl som de som har hela sitt liv knutet till den. Dessutom är det så att de flesta utvecklingsstörda personerna är ytterst känsliga för förändringar i sina liv av alla de slag. De reagerar ofta med depression och allmänt stört beteende.

Vi hoppas därför att omsorgsstyr­elsen noga överväger vilka konsekvenser deras beslut kan få för en mycket ömtålig grupp innan man be­- slutar om överlämnandet av ansvar och verksamhet till en privat utförare.