De goda krafterna stod upp för Husby

Den fantastiska uppslutningen av lokalsamhället ska ha stort beröm och var av avgörande betydelse för att motverka de onda krafterna, som vill förstöra vårt demokratiska samhälle. Ett fåtal personer och grupper, som av egenintresse, triggade igång dessa oroligheter möttes av massiva protester från de 12 000 Husbybor som drabbades.

Många barn har inte sovit under dessa nätter som vandaliseringen pågick, av skräck. Jag förstår inte hur man kan tända eld på en förskola, grannens bil, tvättstugan eller andra byggnader som de som bor i området använder. Ingen kan acceptera bränder och stenkastning.

Men det räcker inte att bara döma dem som satt vår stadsdel i brand. Vi måsta också se framåt och berömma den stora majoriteten av invånarna som vill utveckla vår stadsdel. Jag vill särskilt lyfta fram alla våra nattvandrande föräldrar, personer i föreningar, moskéer och kyrkor samt våra ungdomsgrupper som tar avstånd mot våld och skadegörelse, till exempel ungdomar i Husbys framtid och idrottande ungdomar i Drive In-verksamheterna.

Jag var i Husby varje kväll och mötte då de goda krafterna och många Husbybor som under många dagar jobbat förebyggande. Det var unga, gamla, tjejer och killar i Husby, som ordnat manifestationer, grillat korv och liknande. Det ger hopp för framtiden.

Jag vill inte att våra invånare i Husby och andra ytterstadsområden ska uppleva fler skolbränder och vandalisering. Under juni och augusti månad har många förslag och idéer kommit in från många grupper och organisationer, som vill se ett demokratiskt och tryggt Husby framöver igen.

Jag har också i juni månad samlat ihop gruppledarna för alla politiska partierna i stadsdelen, samt sex aktiva grupper från området för få fram goda idéer och förslag på utveckling av våra områden.

Det är min förhoppning att vi under hösten ska komma med konkreta förslag på aktiva åtgärder och verksamheter tillsammans med alla de aktiva grupper och personer, som verkade mot våld och förstörelse under maj månad.

Bo Sundin (M)