ANNONS

De nya husen kan tillföra något bra

ANNONS

Svar på insändaren ”Höghusen kommer att ta vår utsikt” den 30 september:

Signaturen ”Boende snart i skuggan av Engelbrektshöjden” skrev att de nya bostäder som HSB planerar vid Engelbrektshöjden tar bort utsikten och förstör områdets utseende.

Det är riktigt att utsikten kan påverkas, men det är svårt att göra förtätningar annars. Även om man bygger lägre störs utsikten för en del grannar.

Att avstå från förtätningar är inte heller en lösning med tanke på dagens bostadsbrist och stora efterfrågan på att få bo centrumnära.

Förtätningar ger också flera fördelar, området kan leva upp och närservice och butiker får bättre kundunderlag och kan bli kvar.

Men det är viktigt att förtätningar görs försiktigt och anpassas till närmiljön. Vi hade kunna planera både högre och fler hus vid Engelbrektshöjden, men har försökt hitta en bra balans mellan kravet på många fler bostäder och hänsyn till områdets karaktär.

Förhoppningsvis blir det som på andra platser där vi förtätat, att grannarna när allt är klart tycker att de nya husen tillfört något positivt till området.

Håkan Berg, HSB Norra Stor-Stockholm

ANNONS