Debatt: Låt återvinning vara gratis för alla

Arkivbild.
Arkivbild.
Liberalerna i Upplands-Bro vill inte ha nåt onödigt krångel vid kommunens återvinningscentraler och anser att det ska vara gratis för alla att återvinna.

Ett passersystem med bommar och registreringsterminaler har installerats på Upplands-Bros båda kretsloppscentraler och kommer enligt kommunens hemsida att sättas i gång under våren 2017.

Syftet anges som att systemet ska ge en mer effektiv och säker vistelse på centralerna samt bra kontroll och statistik över alla besök. Så långt tycker Liberalerna det är rimligt, men därefter anges på hemsidan att alla kommunens medborgare kommer att använda centralerna gratis, med hänvisning till att de betalar för detta via sin grundavgift i avfallstaxan.

Det kan naturligtvis tolkas som att boende i andra kommuner ska betala för att besöka kretsloppscentralerna, inte bara som en hänvisning till att företag betalar, vilket är regeln även i dag.

”Det skulle vara onödigt och fel att invånare i andra kommuner skulle tvingas betala”

Eftersom något beslut om detta inte har fattats vare sig av kommunfullmäktige eller tekniska nämnden ställde jag följande fråga till Catharina Andersson(S), som är ordförande i tekniska nämnden: ”Kan tekniska nämndens ordförande bekräfta för fullmäktige och allmänheten att invånare från andra kommuner än Upplands-Bro inte kommer att särbehandlas vid kommunens kretsloppscentraler?”

Catharina Andersson besvarade inte frågan vid fullmäktige 20 februari, så jag vill här kort säga hur vi i Liberalerna ser på problematiken; Inget onödigt krångel!

Till exempel skulle det vara onödigt och fel att invånare i andra kommuner skulle tvingas betala när de besöker kretsloppscentralerna.

Vi bor i en region där folk bor, arbetar och rör sig över kommungränser. Att någon annan kommun har infört sådana regler är inte bra, men inte skäl för Upplands-Bro att göra likadant.

Börje Wredén (L)


Håller du med eller vill säga emot? Eller tycka till om något helt annat? Här kan du skriva en insändare eller debattinlägg: https://mitti.se/insandare/