Debatt: ”Gör Barnhusbron till en parkbro”

Barnhusbron
Liberalerna hämtar inspiration från New York och London i sitt utspel om Barnhusbron.
I många städer utgör broar en central del av stadens landmärken och signum.
Barnhusbron som förbinder Norrmalm och Kungsholmen är en bro med potential. Den är bred, bjuder på utsikt mot såväl Karlbergskanalen och landmärken som Stadshuset, Hötorgsskraporna, Bonnierhuset med flera och är inte lika trafikerad som S:t Eriksbron.

Men tyvärr är bron i bedrövligt skick. Därför vill vi Liberaler rusta Barnhusbron och lägger ett sådant förslag i stadsdelsnämnderna Norrmalm och Kungsholmen.

Vi vill att Barnhusbron ska bli ett grönt stråk, Stockholms första parkbro, och på så vis bättre binda ihop Norrmalm och Kungsholmen. Inspiration kan hämtas från liknande parkbroar i New York och London.

Barnhusbron skulle också må bra av färg, form och konstnärlig gestaltning. Varför inte börja med att måla brons räcken, något som skulle göra bron avsevärt vackrare och öka trivsel för boende och turister.

Att sätta upp skyltar som visar synliga landmärken skulle få fler att stanna upp för att njuta av Stockholms vackra utsikt och kanske föreviga med en ”selfie”. Gör Stockholm vackert igen!

Magnus Liljegren, Ordförande Liberalerna Kungsholmen

Maria Johansson, Ordförande Liberalerna Kungsholmens SDN

Rasmus Jonlund, Vice ordförande kulturnämnden