ANNONS

”Stoppa beslutet om nya fasta förskoletider”

förskola
"Har man tagit hänsyn till Barnkonventionen som sedan januari 2020 är svensk lag?", frågar sig skribenterna.
Skribenterna vill stoppa de nya reglerna för hämtning och lämning som har börjat gälla i Solnas förskolor.
ANNONS

Föräldralediga och arbetssökande med barn 
i Solna tillåts inte längre 
bestämma själva vilka tider deras barn ska vara på förskolan. Beslutet togs av Solnas rektorer och kommunicerades strax före jullovet. Det finns flera anledningar att häva detta beslut omedelbart.

För det första går det inte att få tag på beslutsunderlaget. De föräldrar som skrivit till förvaltningen har fått ett luddigt och omotiverat svar om att det fanns ett ”behov” att genomföra detta.

Efter förändringen – oenighet om fasta tider på förskolorna

”Ska ta hänsyn till barnens bästa”

Med vad grundar sig beslutet på? Och har man tagit hänsyn till Barnkonventionen som sedan januari 2020 är svensk lag? Lagen är inte tänkt att ha en revolutionerande effekt, men besluten ska ta hänsyn till barnets bästa, inte främst till hur lätt det är för barnomsorgen att planera sin verksamhet.

För det andra, vad är logiken i att barn som har rätt till heltid i förskolan får välja sitt schema, men inte andra barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande? Det rimmar också illa med argumentet om att skapa ”likvärdighet”. Likvärdighet uppnås inte genom att man till varje pris tvingar alla (eller en viss grupp, som i detta fall) att göra likadant, utan handlar snarare om att skapa likvärdiga förutsättningar för alla familjer att planera sina liv med största möjliga frihet, utifrån sina specifika förutsättningar.

Vilket ansvar tar de blågröna?

För det tredje undrar vi vilket ansvar det blågröna styret har i denna fråga. Är det styrets mening att strypa den lilla flexibilitet man har som föräldraledig? Är det inte eftersträvansvärt att underlätta för föräldrar att dela på föräldraansvaret?

Den ansvariga politikern, Anna Lasses (C), har skickat otydliga signaler om var styret står i frågan. Antingen står Lasses bakom beslutet eller så stödjer hon det med tillägget att det finns möjlighet till ”undantag”. I vilket fall som helst duger det inte.

ANNONS

Bör hävas omedelbart

Anna Lasses bör kalla till sig förvaltningschefen och rektorerna och tillsammans hitta en bättre lösning – tills vidare bör beslutet hävas med omedelbar verkan.

Faradj Koliev (S) Förälder

Helena Hede Skagerlind Förälder

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Solna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.