DEBATT: Stoppa bilväg och parkeringar i Rudan

Arkivfoto: En kvinna rastar hundar i södra Rudans friluftsområde, dit bilbron skulle ansluta.
Arkivfoto: En av besökarna i Rudans friluftsområde.
Annica Hjerling (MP).
Annica Hjerling (MP).
M och andra oppositionspartier vill se en bil- och bostadsexploatering vid Rudans friluftsområde – vi i MP Haninge säger nej till en sådan utveckling. Det är särskilt viktigt att värna Haninges rekreationsområden när kommunen växer, skriver Annica Hjerling (MP)

Svar på insändaren: ”Rör inte Rudans friluftsområde”:

Rudans friluftsområde är ett viktigt rekreationsområde för många Haningebor.

Det är lätt att ta sig till naturreservatet då det ligger intill pendeltågsstationen och Handens stadskärna.

Naturreservatet är också en viktig del av Haninges identitet som en kommun där med nära både till stad och natur.


Läs mer: DEBATT: Rör inte Rudans friluftsområde


Vi i Miljöpartiet och samarbetskoalitionen (S, MP, C) vill att Rudan utvecklas bland annat genom förstärkta gång- och cykelförbindelser.

Bilvägar och parkeringsplatser hör däremot inte hemma i Rudanområdet.


Läs mer: Efter 20 år av protester – nu avgörs dragningen av Tvärförbindelse Södertörn


Att bygga ut bilvägarna och anlägga nya p-platser vid Rudan är att gå åt fel håll.
Annica Hjerling (MP)

Stora, otrygga parkeringar har länge varit det första som möter besökare som kliver av pendeltågsstationen och går mot Handens stadskärna.

Flertalet p-platser flyttas nu bort från markplan.

Att bygga ut bilvägarna och anlägga nya p-platser vid Rudan är att gå åt fel håll.


Läs mer: Liberalerna: ”Låt airdome-hallen hamna i Rudans friluftsområde” 


Flertalet oppositionspartier med Haningemoderaterna i spetsen vill dock anlägga en bilväg till Rudan och en parkering på yta som i dag nyttjas för rekreation.

MP tar avstånd från en sådan utveckling.

När Haninge växer är det särskilt viktigt att värna rekreationsområden och utveckla kommunens attraktionsvärden.


Läs mer: Trepartialliansen vill ha bilbro till Rudan – och tillåta bostadsbyggen


Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!