DEBATT: Bra vårdlösning för Tungelsta

Alla invånare i länet ska ha tillgång till en god och trygg vård, på en husläkarmottagning eller­ vårdcentral de själva får välja. Nu finns goda förutsättningar i Tungelsta. Det skriver landstingspolitikerna som svar på insändaren ”Landstinget­ bluffar om vårdcentralen” den 4 oktober­:

Därför har vi och vår förvaltning arbetat hårt för att lösa situationen för primärvården för Tungelsta och Haninge, efter att den tidigare vårdgivaren meddelat att man stänger på grund av svårigheter att rekrytera­ läkare.
Som vi framförde på det öppna möte som Ingemar Carlsson hänvisar­ till, vill vi gärna se en ny vård­givare. Därför gläds vi så över att det verkar förverkligas med en inkommen ansökan. Liksom Tungelsta- och Haningeborna hoppas vi snart få se Familje­läkarna öppna i Tungelsta.

Det viktiga för oss är inte vilken form som vårdcentralerna drivs i: av landstinget eller av en fristående vårdgivare. Det viktiga är att patienterna har tillgång till god vård – och har möjlighet att välja sin vård, sin trygghet.

Då behövs mångfalden och alternativen.

Vi välkomnar de privata vårdgivarna som hjälper till att ge stockholmarna vård, men vi är också måna om att landstinget ska vara en god vårdgivare och kan om så behövs öppna verksamheter i egen regi.

Vi är glada över att en stor majoritet av invånarna i länet­ har förtroende för vården och anser sig ha tillgång­ till den vård de behöver­. Det är viktigt för en god hälsa.

I vissa delar av länet behöver vi jobba mer för att höja förtroendet. Nu finns goda förutsättningar i Tungelsta.

Jessica Ericsson (L), landstingsledamot, Huddinge
Stig Sandahl (L), ersättare i landstinget, Haninge
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd