”Cykelhjälmstvånget är ett problem”

Insändarskribenten tycker att Haninges föräldrar struntar i trafiksäkerheten för barnen.
Insändarskribenten tycker det är bättre att barn cyklar överhuvudtaget än att de har hjälm
"Det är viktigare att barnen cyklar över huvud taget än att de cyklar med hjälm. I länder som inför hjälmtvång minskar cyklandet drastiskt, särskilt bland barn.

Svar på insändaren ”Låt inte dina barn cykla utan hjälm”:

Till tvåbarnsmamma som bland annat tar upp frågan om att det skulle vara viktigt med cykelhjälm till barn.

De negativa effekterna av att inte ha hjälm måste ses i relation till de positiva effekterna av att barn och vuxna cyklar.

Det är viktigare att barnen cyklar över huvud taget än att de cyklar med hjälm.

I länder som inför hjälmtvång minskar cyklandet drastiskt, särskilt bland barn och så även i ­Sverige.

De negativa effekterna av att inte ha hjälm måste ses i relation till de positiva effekterna av att barn och vuxna cyklar.

Ökad rörelsefrihet, mer motion, bättre koncentration i skolan, listan kan göras hur lång som helst.

Här visar forskningen på att just de positiva effekterna utklassar riskerna med en faktor 20.

Cykla med barnen till skolan eller låt dem cykla själva.

Detta är åtgärder som ­inte ens är särskilt kostsamma!

Kräv hellre att politikerna lägger pengar på bättre infrastruktur åt barnen med riktiga cykelbanor avskilda från gående och bilister och att de underhålls året runt.

Detta är åtgärder som ­inte ens är särskilt kostsamma!

Utväxlingen och nyttan med den typen av åtgärder överstiger vida flertalet motorvägsprojekt som enbart skapar mer trängsel och ironiskt nog minskar framkomligheten i länet.