DEBATT: ”Föräldrarna ska inte styra i skolan”

Insändarskribenten tycker att föräldrar börjar bli ett allt större arbetsmiljöproblem för lärarna.
Insändarskribenten tycker att föräldrar är ett alltför stort arbetsmiljöproblem i skolan.
"Lärare jagas i dag av föräldrar som lägger sig i betyg, undervisning, läxor och prov. Vid sidan av stöket i klassrummet håller elevernas föräldrar på att bli lärarnas största arbetsmiljöproblem", skriver Tobias Hammarberg (L), Haninges grund- och förskolenämnd, och Christer Nylander (L), Liberalernas skolpolitiske talesperson.

Lärare jagas av föräldrar som lägger sig i betygssättning, undervisningsmetoder och har synpunkter på läxor och prov.

Detta är ett växande problem i svensk skola och tar kraft från undervisningen.

Vid sidan av stöket i klassrummet håller elevernas föräldrar på att bli lärarnas största arbetsmiljöproblem.

Skollagen ger elever och föräldrar rätt till inflytande över skolan, men skrivningen i skollagen är inte tillräckligt tydlig om vad elever och föräldrar ska ha inflytande över och vad som ska vara förbehållet professionen.

Det är bra att föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, men det måste vara tydligt att det är rektor och lärare som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp och utvärderas.

Skollagen ger elever och föräldrar rätt till inflytande över skolan, men skrivningen i skollagen är inte tillräckligt tydlig om vad elever och föräldrar ska ha inflytande över och vad som ska vara förbehållet professionen.

Liberalerna vill att det blir tydligare.

I korthet och rent konkret vill vi att Skollagens formulering ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” får ett tillägg i form av en bisats som lyder ungefär ”dock ej över undervisningen”.

Det innebär att elever och föräldrar fortsatt ska ha ett visst inflytande över det som är att betrakta som elevernas arbetsmiljö såsom skolmaten, lokalerna och ordningsreglerna.

Lärarna kommer naturligtvis även fortsättningsvis att diskutera undervisningen med elever och föräldrar, men i skollagen kommer att framgå att det är läraren som har ansvar och ytterst bestämmer över det rent pedagogiska.

Det är pedagogen – inte elever och föräldrar – som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp.

Vi måste stärka tilliten till professionen i skolan. Läraren är skolans viktigaste resurs.

Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i pedagogiken.

Förändringen är en tydlig signal till lärarna att vi tror på dem.

En fortsatt god löneutveckling, lärarlegitimationer och förbättrade arbetsvillkor är grunden för att höja lärarnas status, men lika viktigt är det att vara tydlig med att det är pedagogen – inte elever och föräldrar – som bestämmer hur undervisningen ska läggas upp.

Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!