ANNONS

Debatt: ”KD glömmer sina år med Alliansen”

Arkivbild.
Arkivbild.
Trygghet är centralt för äldre, det gäller ekonomi, boende och i samhällslivet i övrigt, skriver Sam Sandberg (S).
ANNONS

Det är lätt att hålla med Maria Fälth (KD) om att äldre inte ska behöva fara illa. Trygghet är centralt för äldre, det gäller ekonomi, boende och i samhällslivet i övrigt.

Vad Maria Fälth inte säger i sina inlägg är att KD, tillsammans med övriga Alliansen, under flera år ökade skatteorättvisan mellan löntagare och pensionärer. Genom skattesänkningarna bidrog KD också till att det blev mindre pengar till välfärden.

Den politiska oppositionen borde ha reagerat kraftfullare. En pensionär fortsätter att betala skatt som om man fortsatt arbeta. Vid 20 000 kronor är ålderspensionärens skattesats 24 procent och löntagarens under 65 år 21 procent efter olika avdrag. Högst skatt (procentuellt) betalar den som har full sjukersättning. Det här har bidragit till att bland annat många pensionärer hamnar under den relativa fattigdomsgränsen.

I takt med att vi lever allt längre behöver vi arbeta allt längre. Det är då rimligt att vi har ett skattesystem som inte missgynnar äldre arbetskraft. Det är korrekt att pensionärerna fått en viss skattesänkning, men i jämförelse med vad löntagarna fick i form av skatteavdrag (som jag inte missunnar dem) under alliansens regeringstid, och som KD var, visserligen en liten del, men ändå en del av, är det en närmast gigantisk skillnad.

Det är bra att KD nu i opposition vill avskaffa den orättvisa man var med och genomförde under flera år.

Sam Sandberg (s)

Svar på insändarna ”Äldre ska inte behöva fara illa” den 14 februari och ”Vi ger ett hjärta till våra äldre” den 21 februari.

ANNONS