”Även historien är viktig”

Ska Villa Skoga rivas eller bevaras? Frågan är ännu inte avgjord.
Ska Villa Skoga rivas eller bevaras? Frågan är ännu inte avgjord.
Annelies Lindblom reagerar på insändaren "Riv Villa Skoga och bygg bostäder" och argumenterar för att historien måste bevaras.

Det är fint och viktigt att vara ung med framtidstro, att värna om kulturskola och bibliotek.

Men det är också viktigt med ett levande kulturklimat med samlingsplatser för studiecirklar, konstutövning och mänskliga möten, så som skett i Villa Skoga i många år, innan kommunen började tala om att riva eller sälja huset.Det vackra gamla huset är fortfarande i bra skick, läs vad ”Stockholms länsmuseums Kulturhistorisk dokumentation och värdering, rapport 2017:12”, skriver: ”Villan har underhållits kontinuerligt, vilket framgår av dess generellt sett välbehållna exteriör…” och så vidare.

”Huset har ett stort kulturhistoriskr värde”

Huset har stort kulturhistoriskt värde som vittne till den demokratiska utveckling, som den socialdemokratiske riksdagsmannen Oscar Sjölander bidrog till genom att bland annat se till att även statarnas barn fick gå i skolan, och att den förhatliga Legostadgan avskaffades.Du skriver att ”Starka samhällen /…/ har aldrig byggts genom att titta tillbaka”. Men du kommer så småningom förstå att vi behöver se sammanhangen, att man måste kunna se den historiska utvecklingen som föregått dagens samhälle för att kunna välja rätt väg in i framtiden.

Annelies Lindblom