DEBATT: ”Barn kläms vid klassindelningarna”

100 Macbooks har stulits från Svartbäcksskolan vid ett inbrott.
Insändarskribenten tycker inte att Svartbäcksskolan höll hennes barn vad man lovat.
"På Svartbäcksskolan är det ny klassindelning när eleverna nu lämnar lågstadiet för mellanstadiet. Medan de andra barnen fick med sig kompisar de ville gå med, fick mitt barn inte med sig en enda kompis från gamla klassen, trots att skolan skulle lyssna in önskemålen. Hur förklarar jag detta för mitt barn? Hur förklarar skolan detta", skriver "En besviken mamma".

Jag har ett barn på Svartbäcksskolan som nyss slutade årskurs 3.

I början verkade allt så bra på skolan och vi var nöjda med vårt skolval.

Men efter det första året blev det tyvärr lärarbyte och sedan har det fortsatt med lärarbyten varje år.

Vi föräldrar har försökt protestera och ifrågasatt detta, men inte blivit lyssnade på eller fått en rimlig förklaring.

Informationen om att det skulle ske klassförändringar sköttes dåligt.

Nu till hösten ska de börja 4:an och då är det dags igen för klassförändringar.

Föräldrar har åter igen ifrågasatt anledningen till det, men bara fått ett standardsvar.

Informationen om att det skulle ske klassförändringar sköttes dåligt.

Barnen fick information först av läraren i klassrummet och sedan skickades brev elektroniskt till föräldrarna samma dag.

Det som hände var att jag och många med mig inte hann läsa brevet innan vi kom hem så vi förstod inte varför barnen var ledsna och oroliga.

Syftet med att göra om klasserna har jag alltså inte fått något bra svar på som jag inte heller kunnat förklara för mitt barn.

Det som jag fått reda på genom mitt barn var att innan klassindelningen skulle ske skulle eleverna få välja tre personer från den nuvarande klassen som de ville gå med.

Jag försökte uppmuntra mitt barn och säga att det kommer att finnas en kompis i alla fall från den gamla klassen.

Jag hade dessutom fått ett svar som jag tyckte var betryggande att ”lärarna kommer givetvis att prata vidare med eleverna och lyssna in deras frågor och önskningar”.

Varför går man ut med den informationen till eleverna om man ändå inte håller det man lovar?

Men tyvärr blev det inte så.

För precis innan skolavslutningen kom de nya klasslistorna och jag såg då att mitt barn inte har hamnat med någon av kompisarna som önskat.

Kompisarna som hamnade i andra klasser fick med sig både en och två kompisar som de hade önskat.

Hur förklarar jag det för mitt barn?

Varför går man ut med den informationen till eleverna om man ändå inte håller det man lovar?

Hade det inte varit bättre att bara lotta ut klassindelningarna så hade inte någon behövt känna sig orättvist behandlad eller utanför?