ANNONS

”Nobina – lyssna på era resenärer!”

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) menar att Nobina måste lyssna på resenärerna.
Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) menar att Nobina måste lyssna på resenärerna.
"Det är väldigt förvånande att Nobina föreslår exakt samma förändring för linje 806 som förra året – man borde fråga resenärerna innan man går ut med dessa kontroversiella förslag", skriver Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M).
ANNONS

För ett år sedan fick Haninges­ bussresenärer en chock när ni kom med förslag till förändringar i busstrafiken.

Under flera månader levde­ de i ovisshet om hur de skulle ta sig jobbet fram­över.

Efter att landstinget­ sagt nej till merparten av förändringarna tänkte många att faran var över.

Det är därför med stor förvåning jag ser att ni återkommer med exakt samma förslag på omdragning för linje 806 som förra året.

Jag förstår inte hur ni kan förvänta er förståelse från våra resenärer genom att återupprepa samma hot två gånger utan att hålla någon föregående­ dialog med de berörda rese­närerna.

Efter­ ett antal arga insändare ger ni också samma svar som förra året, att res­tiden till T-centralen blir över 15 minuter snabbare.

Vilka resenärer som skulle gynnas av förändringen framgår dock inte­, men av protesterna borde ni kunna dra slutsatsen att många inte ser någon fördel med att ta bort Gullmarsplan som slutdestination.

ANNONS

Ni hoppas att ert svar ska ge ökad insyn i processen och förslagen och en konstruktiv dialog om hur vi kan skapa en bättre kollektivtrafik.

Jag förstår inte hur ni kan förvänta er förståelse från våra resenärer genom att återupprepa samma hot två gånger utan att hålla någon föregående­ dialog med de berörda rese­närerna.

Oavsett om SL eller en entreprenör driver kollektivtrafik måste kunden stå i centrum om fler ska ställa bilen hemma.

Jag tror inte att tanken bakom att utveckla incita­mentsavtal med kollektiv­trafiksutförare var att skapa­ oro bland rese­närerna en gång om året.

Jag har full respekt för att ni som entre­prenör kan bidra till att förbättra­ kollek­tivtrafiken men jag vill påminna om den första strategiska principen­ i landstingets trafik­strategi; trafiknämnden ska utforma den regionala kollektivtrafiken utifrån resenärernas­ behov och med fokus på att öka andelen som reser kollektivt.

Resenärernas behov är naturligtvis inte så enkla att alla som åker linje 806 ska till T-centralen.

Ni borde kunna ta reda på behoven genom att helt enkelt fråga resenärerna innan ni går ut med kontroversiella förslag. De är tillgängliga varje dag när de åker med era bussar.

Oavsett om SL eller en entreprenör driver kollektivtrafik måste kunden stå i centrum om fler ska ställa bilen hemma.

Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!