Välj ditt område
KD i Haninge menar att Rudans friluftsområde kan bli tillgängligare om flyttar den nuvarande pendeltågstationen och i stället bygger bostäder på spårområdet.
KD i Haninge menar att Rudans friluftsområde kan bli tillgängligare.

DEBATT: ”Rudan måste bli mer tillgängligt”

Debatt / Insändare "Genom att flytta nuvarande Handens pendeltågsstation kan Rudans friluftsområde och sjöarna i stället möta nya stadskärnan och nya bostäder kan byggas på nuvarande spårområdt", skriver Marie Litholm (KD) och Patrik Romare (KD).

Replik på insändaren 
”P-platser hör inte hemma 
i Rudan”:

Annica Hjerling anser att Rudans naturreservat är både­ lätt att ta sig till och inte behöver fler p-platser.
I verkligheten är Rudan avskuren med järnvägsspår och stängsel.

För många Haningebor som vill utöva friluftsaktiviteter som längdskidor blir en bilresa det enda sättet att ta sig dit.

Genom att flytta pendeltågsstationen som avskärmar Rudanreservatet från Haningeterrassen kan vi förutom att upplåta bostäder på spårområdet även möjliggöra för en kortare transport för gående och cyklister till Rudan.
Marie Litholm (KD) och Patrik Romare (KD)

Detta och annat vill vi råda bot på med vårt förslag om Haninge stadskärna 2.0 som vi lämnat till kommunstyrelsen.


Läs mer: DEBATT: Stoppa bilväg och parkeringar i Rudan


Med detta vill vi utreda en omplacering av Handens pendeltågsstation och i stället låta staden möta vattnet.

Genom att flytta pendeltågsstationen som avskärmar Rudanreservatet från Haningeterrassen kan vi förutom att upplåta bostäder på spårområdet även möjliggöra för en kortare transport för gående och cyklister till Rudan.


Läs mer: DEBATT: ”Rör inte Rudans friluftsområde”


 

I dag är Rudanvägen främst en tillfartsväg och parkeringsyta vilket MP verkar nöjt med, det är inte vi kristdemokrater.
Marie Litholm (KD) och Patrik Romare (KD)

Till skillnad från dagens trafiklösning med en lång omväg skulle vårt förslag inte bara­ göra Rudan mer tillgängligt­ utan även möjliggöra för busstrafik att ta sig hela vägen­ ner till reservatet och låta fler än bara bilägare ta sig dit på ett enkelt sätt.

I dag är Rudanvägen främst en tillfartsväg och parkeringsyta vilket MP verkar nöjt med, det är inte vi kristdemokrater.

Gör Rudan­ till en del av staden!

Marie Litholm (KD), gruppledare Haninge, Patrik Romare (KD)
Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Brott

Polisen: Bandidos har kommit till Haninge

Nyheter

Idrottstränare bakband pojkar – får fängelse

Sprängningen av Foutainbleau
Nyheter

Spår granskar sprängningen av Fountainebleau

Brott

Väpnat rån mot elektroniklager – fyra gripna

Nyheter

Päärni (S) avgår: Känt mig otillräcklig

Nyheter

Ung man knivrånades i Kärrtorp