Debatt: ”Minska utsläppen – bygg hus i trä!”

Kommunalrådet i Huddinge, Christian Ottosson, vill se fler hus i trä.
Kommunalrådet i Huddinge, Christian Ottosson, vill se fler hus i trä.
Bygg fler hus i trä för att minska klimatutsläppen och få attraktiva boendemiljöer i Huddinge. Det skriver Christian Ottosson, centerpartistiskt kommunalråd för Huddinge i en debattartikel.

För inte så länge sedan fick man inte bygga flerbostadshus i trä i Sverige. Nu vet vi att det industriella träbyggandet håller god kvalitet och framförallt minskar klimatbelastningen.

Den politiska inriktningen i Huddinge är att bygga utifrån ett livscykelperspektiv, alltså att utgå från byggprojektens miljöpåverkan ”från ax till limpa” inklusive det som sker före inflyttning, som hur byggmaterial framställs och transporteras.

Färska studier

Hur står sig då trähus 
i konkurrensen med 
andra hus?

Låt oss göra ett räkneexempel på vad detta innebär för Huddinge.

Färska studier visar att trä, jämfört med betong, ger en minskning av klimatutsläppen på cirka 40 procent.

Beräkningar från Sveriges Byggindustrier på bostadsbyggandets klimatpåverkan indikerar att varje bostad ger en klimatpåverkan på ungefär 80 ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Potentialen med trä kan då översättas till cirka 30 ton CO2e per bostad.

Klimatpåverkan

Eftersom Huddinge kommun nu planerar att bygga 1 300 bostäder årligen, innebär det att ”trähuspotentialen” kan sägas vara 
omkring 40 000 ton CO2e 
i minskad klimatpåverkan varje år.

Det motsvarar 15 procent av våra totala utsläpp i kommunen.

Trä möjliggör också en högre grad av effektivitet i byggandet, väger mindre och kan förkorta byggtiderna med mer än hälften.

Det ger mindre störningar för de omkringboende.

Öppna ögonen

Det mesta som byggs sker förstås inte i kommunens regi, utan genom olika byggbolags investeringar i vår kommun. Därför är det en fantastisk möjlighet som kommunen nu tillsammans med privata aktörer har framför sig, inte minst i våra regionala stadskärnor Flemingsberg och Kungens kurva.

Låt oss öppna ögonen och se vilken möjlighet som trähusbyggandet i dag är, som ett sätt att både minska klimatutsläpp och bygga attraktiva miljöer.

Christian Ottosson, kommunalråd (C), Huddinge

 

Vad tycker du? Är trähus rätt för Huddinge. Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!