ANNONS

Debatt: Satsa på IT för äldre!

ANNONS

Unga har i dag generellt bättre kunskaper om IT än årsrika, och använder ny teknik i större utsträckning. Utan åtgärd riskerar ett digitalt utanförskap att växa fram. Därför vill vi stärka IT-kunskapen hos årsrika. Vi föreslår i vår budget-motion en satsning på 15 miljoner kronor på utbildningsinsatser som kan stärka äldres delaktighet i IT-samhället. Pengarna bör fördelas genom möjligheten för kommuner att söka bidrag hos Post-och telestyrelsen för insatser och utbildningar som riktar sig mot årsrika.

Moderna IT-system, appar och sociala medier har successivt kommit att ersätta traditionella metoder och arbetssätt. Rätt använt kan det både effektivisera och avlasta många yrken – inte minst sjukvården. Digitala verktyg erbjuder redan idag digitala läkarbesök och bättre informationsdelning, vilket kan effektivisera arbetssätt, korta väntetiderna och i längden rädda fler liv.

IT ger fantastiska möjligheter för ökad delaktighet och kontakt mellan människor. Vi vill att Sverige ska vara en av världens främsta IT-nationer. Men det betyder också att vi måste vara en av världen mest inkluderande IT-nationer.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot i socialutskottet

Christina Örnebjär (L), riksdagsledamot i trafikutskottet

Inger Gran (L), ordförande Liberalerna i Sundbyberg