Debatt: ”Terminalen får inte bli dödsfälla”

Bygget av Slussen är i full gång.
Bygget av Slussen är i full gång.
En extern risk- och sårbarhetsanalys måste till innan Katarinabergets terminal börjar byggas. Det kräver Värmdö Centern som menar att ingen tar ansvar för bygget av nya Slussen.

Stadshuset i Stockholm har beslut om den nya bussterminalen i Katarinaberget. Vi ser det som absolut nödvändigt att en extern risk- och sårbarhetsanalys görs innan något bygge får komma igång. De granskningar som gjorts har beställs av förespråkarna själva.

I bussterminalen kan 2 000–3 000 människor vistas normalt med 30 000–40 000 dagliga trafikanter. 30–40 bussar kan finnas i terminalen samtidigt.

Terminalen har långa, krävande och bristfälliga utrymningsvägar. Led-bussarna är svåra att backa och man-övrera nära varandra. Nya drivmedel- är mycket brandfarliga och vid en brand eller explosion tränger farliga brandgaser ut där berget blir en instängd säck.

Ingen tar ansvar

Ingen har tagit ansvar för säkerheten i bussterminalen. Politikerna litar på tjänstemännen. Tjänstemän som inte har någon egen kompetens i frågan litar på konsulter de själva anlitat.

Nacka- och Värmdöbor är de som mest kommer att vistas i Slussen. Vi vill inte riskera liv, hälsa och miljö. Vi anser att Stockholms stads politiker ytterst är ansvariga för våra medborgares säkerhet, därmed finns det inget annat alternativ än att genomföra en sådan fördjupad risk- och sårbarhetsanalys, innan ett politiskt beslut om bussterminal i Katarinaberget fattas.

Styrelsen Värmdö Centern

genom Ina Ununger

Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!